خوب
77% (2513 رای)
متوسط
11% (352 رای)
ضعیف
13% (418 رای)
تمام آرا: 3283