خوب
77% (2528 رای)
متوسط
11% (355 رای)
ضعیف
13% (421 رای)
تمام آرا: 3304