خوب
77% (2549 رای)
متوسط
11% (358 رای)
ضعیف
13% (422 رای)
تمام آرا: 3329