• صندوق صوتی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

021-26126988

  • اداره کل روابط عمومی وزارت دفاع

p-relation@mod.ir

  • دفتر ارتباطات مردمی

mardomi@mod.ir

  •  مدیر سایت

info@mod.ir

 

 

کد امنیتی

این قسمت برای تشخیص انسان از روبات ها می باشد

8 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.